RÓLUNK

A Fodor Ügyvédi Iroda megalakulása óta széles ügykörben, fiatalos ügyintézéssel, magabiztos szakértelemmel, színvonalas jogi szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. Polgári peres és nem peres ügyekben képviseletet, büntető ügyekben védelmet látunk el, emellett okiratokat szerkesztünk, jogi tanácsot adunk és teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk céges ügyfeleink részére.

A hozzánk forduló ügyfelek érdekeit messzemenőkig képviselve, rugalmas és ár-érték arányos ügyvédi munkadíjjal egybekötött szolgáltatást nyújtunk. Célunk a legmagasabb szakmai színvonalú, precíz, gyors és megbízható ügymenet biztosítása, az ügyfelek folyamatos tájékoztatása mellett.

Céges ügyfeleinknek teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk, e körben megszerkesztjük és a hatályos jogszabályoknak megfelelően elrendezzük társasági irataikat és belső szabályzataikat, munkavállalóikkal fennálló jogviszonyaikban teljes körű munkajogi szolgáltatást nyújtunk – pl. munkaszerződések, munkaköri leírások szerkesztése, szabadságolás, felmondás… stb.- továbbá állandó jogi képviseletet biztosítunk bírósági és üzleti tárgyalásaik valamint szerződéskötéseik során.

Meggyőződésünk, hogy szakszerű jogi szolgáltatást kizárólag a hazai és EU-s jogforrások folyamatos követésével és az ehhez kapcsolódó bírói gyakorlat ismeretével nyújthatunk. Ennek érdekében a rendszeres szakmai képzések mellett kollégáink több évtizedes szakmai tapasztalata biztosítja felkészültségünket.

Ha még nem találkoztunk korábban, keressen bennünket bizalommal!

POLGÁRI JOG


Az Ügyvédi Iroda jogi tanácsadással, okiratok szerkesztésével és teljes körű ügyvédi képviselet biztosításával segíti ügyfeleit a magánjogi jogviszonyok közötti eligazodásban. A polgári jogon belül külön-külön szakterületnek tekintjük a családjogot, a szerződések jogát, az öröklési jogot, és a munkajogot. Egy dolog azonban közös a felsorolt jogterületekben: a jogszabályok ismerete nem elegendő a szakszerű jogi szolgáltatás nyújtásához. Véleményünk szerint nem biztosítható minőségi jogi szolgáltatás a bírói gyakorlat ismerete és a bírósági perképviselet folyamatos gyakorlása nélkül. Mindezen tapasztalatok birtokában az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk ügyfeleink számára.

Időpont egyeztetés

+30 70 943 9466

BÜNTETŐJOG


Az Ügyvédi Iroda teljes körű tanácsadást és büntetőjogi védelmet lát el büntető- és szabálysértési ügyekben.

Büntetőeljárásban:

  • Terhelti (gyanúsított, vádlott, elítélt) képviselet ellátása, melynek keretében védői képviseletet biztosítunk a nyomozati és ügyészi szakban történő kihallgatásokon és egyéb eljárási cselekményeken,
  • előzetes letartóztatás esetén az első 72 órától védői képviseletet biztosítunk ügyfeleink gyors szabadlábra helyezése illetve az intézkedés enyhítése érdekében,
  • bírói szakaszban tárgyalásokon való jogi képviseletet látunk el, beadványokat szerkesztünk,
  • előzetes letartóztatás vagy szabadságvesztés esetén ügyfeleinkkel folyamatos kapcsolatot tartunk ügyvédi beszélő útján a BV-ben.
  • Sértetti képviseletet látunk el, és pótmagánvád szükségessége esetén a pótmagánvádló (ügyész) szerepét vállaljuk ügyfeleink igénye szerint.

Szabálysértési eljárásban:

Ellátjuk a sértett vagy az eljárás alá vont személy teljes körű képviseletét, valamint szükség esetén a tárgyalásokon való védői teendőket.